Scrum Master

Mô tả công việc

– Hỗ trợ và huấn luyện Product Owner, đặc biệt là đối với việc chỉnh sửa và duy trì Product Backlog, DEV team

– Triển khai tổ chức cách sử dụng các thực hành Agile / Scrum

– Loại bỏ các trở ngại hoặc hướng dẫn nhóm tìm giải pháp phù hợp cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

– Xây dựng một môi trường tin cậy và an toàn, chú trọng vào giải quyết vấn đề gặp phải.

– Hỗ trợ giao tiếp nội bộ/bên ngoài, cải thiện tính minh bạch và truyền tải thông tin.

Yêu cầu công việc

– Có kinh nghiệm và am hiểu về biểu mẫu Burndown chart, Retrospective format..

– Biết vận hành team Scrum /Agile

Quyền lợi

– Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động

– Công ty chi 100% học phí các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn.

– Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động

– Được tổ chức sinh nhật, du lịch 1-2 lần/năm, hưởng các chính sách đãi ngộ đặc biệt từ công ty (Thưởng điểm mua hàng, Đào tạo về kỹ năng mềm, Thư viện miễn phí, Offline văn nghệ – gameshow thú vị,…)

Vị trí: Nhân viên

Số lượng: 1

Nơi làm việc:

Mức lương: Up to 15,000,000 d - 20,000,000 d

Thời gian làm việc: 08:00 - 17:30

Thông tin ứng tuyển

Họ và tên
Điện thoại
Email
Mô tả
Upload CV

Định dạng file: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx

Chọn vị trí
Ứng tuyển ngay