Hành trình đi đến Agile & Scrum

Hành trình đi đến Agile & Scrum

BitTrain được tin tưởng và chính thức được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ Agile Coaching cho công GHM từ tháng 10/2019. Mục đích chính của chương trình này là chuyển đổi Agile (Agile Transformation) cho tất cả IT Department và các phòng ban khác trong công ty nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cũng như tăng năng suất lao động của nhân viên. Thông qua những bài học, kiến thức thực tiễn, kèm với kinh nghiệm từ trainer sẽ giúp học viên có được kiến thức và trải nghiệm thực tiễn hơn.

Xem thêm