Hành trình đi đến Agile & Scrum

BitTrain được tin tưởng và chính thức được lựa chọn là nhà cung cấp dịch vụ Agile Coaching cho công GHM từ tháng 10/2019. Mục đích chính của chương trình này là chuyển đổi Agile (Agile Transformation) cho tất cả IT Department và các phòng ban khác trong công ty nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cũng như tăng năng suất lao động của nhân viên. Thông qua những bài học, kiến thức thực tiễn, kèm với kinh nghiệm từ trainer sẽ giúp học viên có được kiến thức và trải nghiệm thực tiễn hỗ trợ trong những lo ngại rất phổ biến ở những nơi chuẩn bị du nhập Scrum là lo ngại những đặc thù văn hoá bản địa sẽ không phù hợp với văn hoá làm việc của Scrum vốn đánh giá cao giá trị tự chủ, làm việc nhóm, hướng đến khách hàng và sẵn sàng thay đổi để thích nghi.


Anh Nguyễn Tiến Phong chia sẻ: “Anh đã dùng Agile từ lâu rồi, nhưng chưa thực sự hiệu quả, có chỉnh sửa nhiều để phù hợp với đội cũng như đặc thù của công ty. Qua nhiều kinh nghiệm làm với các quy trình khác nhau thì Agile còn phát triển. Với minh Agile là một phương pháp phù hợp nhất để phát triển dự án phần mềm với các yêu cầu rõ ràng. 


appendImg


Nguồn: https://bittrain.coach/


TAGS