Tester

仕事内容

• Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm giải pháp theo dự án.

• Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống

• Lập các báo cáo kiểm thử và Hướng dẫn sử dụng sản phẩm . 

• Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo giao.

仕事の要件

• Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm thực tế ( đối với Senior) và 06 tháng kinh nghiệm ( đối với Junior) tham gia test dự án phần mềm.

• Nắm rõ kiến thức về các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test  

• Viết các tài liệu test design tốt  

• Tiếng Anh đọc hiểu tốt  

- Ưu tiên các ứng viên đã làm các dự án banking hoặc các dự án Nhật  

- Ưu tiên các bạn làm được với CSDL: SQL hoặc Oracle

メリット

• Thưởng tết 1 tháng lương thứ 13 

• Chính sách thưởng KPI Hoàn thành dự án theo quy định chung của công ty.

• Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty; 

• Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, có chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty

ロケーション:

: 2

職場:

給料: Up to 700$

労働時間: 8:00 sáng - 16:00 chiều

情報を適用する

フルネーム
電話
Email
説明
Upload CV

ファイル形式: .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx

位置を選択
今すぐ申し込む